Privacyverklaring OwnFours

OwnFours (“wij”) gevestigd te De Goorn, levert diensten aan onze websitebezoekers (“jou”). Onze diensten bestaan uit coaching en het aanbieden van online cursussen en e-books in voeding en leefstijl (“de Diensten”). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten. 


OwnFours acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.desireeviergever.com/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 19 mei 2024


Gebruik van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die OwnFours aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die je, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.


Overzicht verzamelde gegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: Voor- en achternaam
 • Contactinformatie: Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres
 • Betaalinformatie: Bankrekeningnummer, BTW-nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief vertrekt in correspondentie
 • IP-adres, gegevens over je activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaattype
 • Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen: gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een coachingsgesprek, social media accounts, feedback en meningen.


Doel van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangiftes.
 • Aanmeldingsgegevens voor de Diensten (coachingstraject, coaching sessie, online cursus of e-books)
 • Communicatie tussen OwnFours en websitebezoekers
 • Opmaken en versturen van facturen
 • Afhandelen van betaling
 • Levering van Diensten
 • Telefonisch contact of mailen indien dit nodig is voor uitvoering van de Diensten
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail
 • Informeren over wijzigingen in en van mijn diensten
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken.


Beveiliging

OwnFours neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding tussen je browser en de server van OwnFours is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat. Ik ga hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Gegevensbeheer

Het beheer van jouw persoonsgegevens ligt bij Desirée Viergever van OwnFours en zij is hiermee de verantwoordelijke partij. Zij zorgt ervoor dat jouw gegevens op een zorgvuldige wijze wordt verwerkt en opgeslagen. Zij verkoopt de betreffende gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Desirée Viergever sluit een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in haar opdracht uw gegevens verwerken om beveiliging en vertrouwelijkheid op eenzelfde niveau ervan te waarborgen. OwnFours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden door OwnFours niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde besluitvorming: OwnFours neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen.


Delen met anderen

We zullen jouw gegevens niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Transparantiebeginsel

Wil je graag jouw persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wil je jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OwnFours? Neem dan schriftelijk contact op via e-mail met het adres: info@desireeviergever.com.


Wanneer jouw persoonsgegevens niet meer relevant zijn, kun je OwnFours schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die OwnFours over jou beschikt naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te versturen per post.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of gegevensoverdacht door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

OwnFours heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Controle op leeftijd ligt buiten de macht van OwnFours, waarmee de verantwoordelijkheid hiervoor te allen tijde ligt bij de ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat OwnFours zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft  verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@desireeviergever.com. Wij verwijderen de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen 4 weken.


Analytics

Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.


Cookies

Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan je naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Klachten

Indien je vermoedt dat je persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Wijzigingen Privacyverklaring

OwnFours behoudt zich het recht voor om deze privacy Verklaring aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.


Contactgegevens:

www.desireeviergever.com

info@desireeviergever.com